Publikacje naukowe - Univers.lubin.pl

Wpływanie na środowisko związane z wczesnym polowaniami i hodowlami pastwisk obejmowało eksterminację niektórych gatunków zwierząt i rozszerzenie rozległych obszarów trawiastych przez użycie ognia. Perspektywa światopoglądowa.

Usługi

Bułgaria

ten kraj ma 7101510 mieszkańców.

Laos

ten kraj zamieszkuje 7126706 osób.

Papua-Nowa Gwinea

w tym kraju mieszka 6909701 ludzi.

Libia

w tym państwie jest 6653210 ludzi.

Togo

w tym kraju mieszka 7965055 ludzi.

Salwador

to państwo liczy 6172011 mieszkańców.

nowinki ze świata naukowego

NOWOCZESNE POCHODZENIA LUDZKIE

Jest toż temat, jaki jest przedmiotem wielu dyskusji. Dwie hipotezy przyciągnęły większość uwagi. Jedna, zwana hipotezą "Out of Africa" ​​lub "Noah's Ark", sugeruje, że modyfikacje genetyczne odpowiedzialne za przejście do anatomicznie nowoczesnej morfologii wystąpiły tylko raz, a jeszcze w Afryce. Konkurencyjna hipoteza "wieloregionalna" proponuje, aby wejście na anatomicznie nowoczesną morfologię ludzką było procesem, który był kilka razy, ale tylko raz w każdym z ważnych ośrodków populacji . Aktualnie obsługiwana wersja hipotezy pozwala na przepływ genów między regionami, ale utrzymuje, że ten przepływ genów nie był wystarczający, aby ukryć obecność charakterystycznej regionalnie morfologii. Obie hipotezy przedstawiają różne prognozy dotyczące na przykład stopnia, w którym regionalnie odrębna populacja, taka jak neandertalczycy, odnosi się do ludzi, którzy odnieśli sukces. Hipoteza "Wyjść z Afryki" przewiduje, że populacja, która zastąpiłaby neandertalczyków, nie miałaby bezpośredniego związania z nimi, tak że byłoby mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek neandertalskie cechy przetrwały w późniejszej populacji. I odwrotnie, hipoteza "wieloregionalna" przewiduje, że ciągłość morfologiczna będzie grać na granicy "archaicznej" / "nowoczesnej" w każdym z głównych regionów.

Portfolio

 Trynidad i Tobago

 Trynidad i Tobago

Gleby leśne nie przeżywają dobrze po wylesieniu a niektóre ulegają nieodwracalnej degradacji .6 Przyczyny klimatyczne. Od dawna podejrzewano że wylesianie poprzez zmniejszenie ewapotranspiracji może wpłynąć na opady i cały.

portal społeczny

portal społeczny

Jest do czynienia ze sposobami postrzegania i pojmowania świata rozumienia jego mechanizmów i mienia z nich ustanawiania relacji społecznych i nadawania sensu życiu prywatnemu lub zbiorowemu. Geografowie kultury zazwyczaj.

 Belize

 Belize

Początkowo przemiany następowały powoli w cieplejszych krajach bardziej rozwiniętych tak że w połowie XX wieku istniał wyraźny kontrast demograficzny między niskimi wskaźnikami żywotności i niskim wzrostem w tych krajach.

Co jeszcze mamy ciekawego

Skontaktuj się z nami

Univers.lubin.pl

E-mail: contact@univers.lubin.pl

Phone: 12405-1631-4265

Top