BelizePoczątkowo przemiany następowały powoli w cieplejszych krajach bardziej rozwiniętych, tak że w połowie XX wieku istniał wyraźny kontrast demograficzny między niskimi wskaźnikami żywotności i niskim wzrostem w tych krajach a wysokimi wskaźnikami w biedniejszych, słabiej rozwiniętych krajach. Następnie przemiany demograficzne postępowały znacznie szybciej w wielu biedniejszych krajach, powodując znacznie szybszy wzrost liczby ludności na świecie i większe zróżnicowanie stóp demograficznych na całym świecie. Przyjrzymy się zmianom demograficznym bardziej szczegółowo na stronach 256-60 i 265-9.

Od 1800 roku światowa populacja przeszła również masową redystrybucję poprzez główne strumienie migracji między kontynentami, międzynarodową i wewnętrzną, zaludniając wcześniej słabo zamieszkałe obszary i zmieniając równowagę kontynentalnej dystrybucji ludności, ale składając się i na głównych obszarach gospodarczych i ośrodkach miejskich. W latach 1800-2000 światowy poziom urbanizacji wzrósł z około 2 procent do prawie 50 procent.

Top