Recent News
Magiczny trójkąt pytań

Wyobraźmy sobie przez chwilę, że ktoś za 50 lat siada do pisania książki o historii współczesnego kapitalizmu. Ten pisarz bez wątpienia poświęciłby co najmniej kilka rozdziałów powstaniu kapitalizmu i temu, jak pandemia zmieniła charakter pracy, a zwłaszcza temu, do jakiego stopnia korporacje wyparły rząd jako zaufany i główny motor zmian społecznych.

Czy to niechętnie, czy też chętnie, korporacje podjęły się tej szarży, wychwalając swoje deklaracje celów i pozornie deklarując w każdym zdaniu, że są „napędzane misją”. Wielka rezygnacja to kolejny powód, dla którego deklaracje celów stały się tak popularne. Kiedy wybuchła pandemiawielu ludzi zdecydowało, że chcą czegoś więcej niż pracy typu „to się nazywa praca z jakiegoś powodu”. I tak, aby pomóc w zatrzymaniu i rekrutacji, firmy przyjęły deklaracje celów, aby mówić o potrzebie powołania, a nie tylko wypłaty.

Ale efektem netto jest to, że wielu prezesów zaczyna brzmieć jak politycy, rzucając wzniosłym językiem, który jest niejasny i trudny do określenia. I w tym tkwi problem, a na pewno wyzwanie: aby pozostać wiarygodnym i godnym zaufania, liderzy muszą przenieść rozmowę z rozmytych bromek o celach na bardziej namacalne i konkretne stwierdzenia dotyczące wpływu, jaki ich firmy wywierają na społeczeństwo.

Stało się moim zwyczajem, że rozpoczynam swoje prezentacje zapraszając ludzi do zapisania pytania. Proszę ludzi o przestrzeganie dwóch zasad: pytanie musi być adekwatne do kontekstu – zazwyczaj są to liderzy spotykający się w organizacjach lub pomiędzy nimi, aby dyskutować o przywództwie – i musi być ważne dla osoby zadającej pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Po dwóch minutach zastanowienia 90% osób w sali coś zapisało. Wtedy pytam ich: Czy trudno jest wymyślić pytanie w sytuacji, w której nie wiedzą nic o tym, co będzie dalej? Większość z nich odpowiada, że tak, bo ćwiczenie zmusiło ich do:

wyrobienia sobie zdania na temat tego, co jest ważne

wzięcia pod uwagę sytuacji innych osób

myślenia o swoim wkładzie w świetle wspólnego celu.

Zanim zacznę dzielić się moimi badaniami nad naturą i wpływem pytań, moi słuchacze już doświadczą i wyjaśnią sobie nawzajem, dlaczego skuteczni liderzy kochają pytania: to dlatego, że zadawanie, słuchanie i odpowiadanie na pytania innych ludzi czyni ich lepszymi liderami. Rzeczywiście, istnieje metodologia, wywodząca się z sześciu pomysłów wielkich myślicieli, pozwalająca wykorzystać moc pytań, które mogą pomóc liderom w podejmowaniu lepszych decyzji, w byciu bardziej empatycznym i zorientowanym na cel. Nazywam to magicznym trójkątem pytań.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *