nauki społeczneW konsekwencji nie ma ani końca, ani początku tego postępu, innego niż czas powstania atmosfery.

Ze względów praktycznych zdecydowaliśmy w ciągach nowożytnych uogólniać statystykę atmosferyczną w czasie trzydziestu lat. Takie postępowanie daje dość stabilne środki, chwile lub sumy, które myląco nazywają normalnymi klimatami. Trzydzieści lat to właściwa pora czasu dla osób, które mogą być okazję przeżyć trzy takie okresy. Ciężki krok oficjalnych statystyk klimatycznych idzie jednak naprzód, dekadalnymi krokami. Obecnie używamy okresu 1961-90 do definiowania normalnych warunków klimatycznych , zastępując je dla 1951-80.

Kiedy wiążemy się do tej reguły, różnica między końcowymi trzydziestoletnimi

normalami . Ale mogą być rzeczywiste różnice między okresami, a testy statystyczne wkrótce pokazują, czy rzeczywiście jest.

Top