nowinki ze świata naukowegoNOWOCZESNE POCHODZENIA LUDZKIE

Jest toż temat, jaki jest przedmiotem wielu dyskusji. Dwie hipotezy przyciągnęły większość uwagi. Jedna, zwana hipotezą "Out of Africa" ​​lub "Noah's Ark", sugeruje, że modyfikacje genetyczne odpowiedzialne za przejście do anatomicznie nowoczesnej morfologii wystąpiły tylko raz, a jeszcze w Afryce. Konkurencyjna hipoteza "wieloregionalna" proponuje, aby wejście na anatomicznie nowoczesną morfologię ludzką było procesem, który był kilka razy, ale tylko raz w każdym z ważnych ośrodków populacji . Aktualnie obsługiwana wersja hipotezy pozwala na przepływ genów między regionami, ale utrzymuje, że ten przepływ genów nie był wystarczający, aby ukryć obecność charakterystycznej regionalnie morfologii. Obie hipotezy przedstawiają różne prognozy dotyczące na przykład stopnia, w którym regionalnie odrębna populacja, taka jak neandertalczycy, odnosi się do ludzi, którzy odnieśli sukces. Hipoteza "Wyjść z Afryki" przewiduje, że populacja, która zastąpiłaby neandertalczyków, nie miałaby bezpośredniego związania z nimi, tak że byłoby mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek neandertalskie cechy przetrwały w późniejszej populacji. I odwrotnie, hipoteza "wieloregionalna" przewiduje, że ciągłość morfologiczna będzie grać na granicy "archaicznej" / "nowoczesnej" w każdym z głównych regionów.

Top