Trynidad i TobagoGleby leśne nie przeżywają dobrze po wylesieniu, a niektóre ulegają nieodwracalnej degradacji .

6 Przyczyny klimatyczne. Od dawna podejrzewano, że wylesianie, poprzez zmniejszenie ewapotranspiracji, może wpłynąć na opady i cały cykl wody. Zostało to właśnie potwierdzone przez staranne badania w Amazonii .

7 Przyczyny naukowe i edukacyjne. Tropikalny las deszczowy jest niezwykle złożonym ekosystemem na Ziemi, dlatego należy go zachować do badań naukowych i edukacji.

8 Przyczyny filozoficzne i estetyczne. Las tropikalny jest idealny i można twierdzić, że jest on prawo istnieć. Jego wartość estetyczna powinna zostać zachowana dla potomności.

9 Źródło drewna. Tropikalny las deszczowy jest odnawialnym zasobem drewna, w szczególności drewna twardego, którego niedługo świat będzie krótki, jeśli zostanie zniszczony.

Top