Recent News
Wzmocnienie pozycji poprzez współpracę

Wzmocnienie pozycji ludzi poprzez współpracę

Niezależnie od tego, czy nazwiemy to socjalizacją, czy też użyjemy innego terminu, ludzki wymiar innowacji jest często pomijany lub zaciemniany. Częściowo wynika to z faktu, że technologia i wywołana przez nią migracja do platform internetowych przyciągnęły wiele uwagi. Ważne jest, aby przypomnieć menedżerom, że innowacja jako szczególna forma rozwiązywania problemów jest najlepiej rozwiązywana poprzez wzmocnienie pozycji pracowników. Współpracę można rozpocząć z wielu kierunków, ale może ona być tylko tak żywa, jak kultura ciekawości, uczenia się i ciągłej adaptacji, która leży u podstaw firmy.

W historii Veezoo-AXA formalny proces nie doprowadził do przełomu. To zaangażowanie konkretnych osób, które chciały doprowadzić współpracę do końca – często na własnych warunkach – doprowadziło do sukcesu w budowaniu ekosystemu innowacji. W rzeczywistości często to właśnie dzięki zachowaniom i pracy określonych osób w ekosystemie powstaje efektywna struktura i dyscyplina. Na przykład partnerzy ekosystemu mogą zidentyfikować osoby w organizacji partnera, które mogą być mistrzami innowacji (ludzie idei) i które mogą faktycznie podejmować decyzje (gatekeepers). Menedżerowie, którzy są otwarci na więzi społeczne i komunikację, mogą pomóc swoim partnerom z ekosystemu w tym procesie.

Warunkiem nawiązania i wykorzystania takich więzi z ekosystemem jest zbudowanie zaufania. Zaufanie można zbudować dopiero po pewnym czasie, w wyniku wielu interakcji, których podstawą jest jasne i wspólne poczucie celu. Z czasem ilość, jakość i integracyjność komunikacji może pomóc w budowaniu poczucia celu, zgodności między partnerami, a w efekcie – wpływu. W praktyce wymaga to zdrowej dawki odwagi od menedżerów, których myślenie jest kształtowane przez pytanie „Czego możemy się nauczyć?”, a nie bardziej defensywne pytanie „Co możemy stracić?”. Tacy menedżerowie będą aktywnie pomagać partnerowi ekosystemu w poruszaniu się po wewnętrznej matrycy, na przykład, kto jest osobą z pomysłami, a kto jest gatekeeperem.

Przekształcenie sposobu działania nowoczesnych ekosystemów

Te zasady, wywodzące się z laboratoriów technologicznych Doliny Krzemowej, szturmem zdobyły świat otwartych innowacji. Kadra kierownicza, która pragnie przejść do sedna oceny innowacyjnego pomysłu, produktu lub technologii, prawdopodobnie usłyszy: „Poczekaj na retrospektywę!”. Nawet w najbardziej tradycyjnych, niecyfrowych korporacjach, innowacyjna współpraca zapożyczyła się mocno z metod takich jak zwinna technologia i lean startup. Począwszy od wymyślenia i wyprodukowania dowodu koncepcji, partnerzy innowacyjni zazwyczaj pracują w sprintach, testując i prototypując, dopóki nie wymyślą minimalnego opłacalnego produktu. W międzyczasie udany pilotaż może prowadzić do innych pilotaży i tworzyć efekty uboczne. Niewiele jest najlepszych praktyk lub zatwierdzonych skryptów, które można naśladować.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *