Recent News
Demencja

Demencja

6 marca, 2022

Badacze włączyli kwestionariusz do oceny jakości życia pacjentów związanej ze zdrowiem, pytając o funkcje fizyczne, zmęczenie, depresję, lęk, sen, ból i zdolność do uczestniczenia w codziennych czynnościach. Czas pomiędzy wystąpieniem objawów a diagnozą był jednym z najbardziej uderzających wyników: 16% osób czekało…

Cukrzyca

Cukrzyca

12 lutego, 2022

Raport 2020 National Diabetes StatisticsTrusted Source analizuje trendy w zakresie zapadalności na cukrzycę – czyli nowych przypadków tego schorzenia – oraz chorobowości – czyli istniejących przypadków cukrzycy w całych Stanach Zjednoczonych w latach 2008-2018. Raport nie wprowadza rozróżnienia między cukrzycą typu 1…