portal społecznyJest do czynienia ze sposobami postrzegania i pojmowania świata, rozumienia jego mechanizmów i mienia z nich, ustanawiania relacji społecznych i nadawania sensu życiu prywatnemu lub zbiorowemu. Geografowie kultury zazwyczaj zajmują się przede wszystkim modalnościami komunikacji, oralnością lub piśmiennością, językami, praktykami lub dyscyplinami intelektualnymi i tak dalej. Carl Sauer podkreślił, że kultura została również zobiektywizowana w środowisku. Dla niego grupy wyrażały swoje techniki i wartości poprzez systemy przydziałów ziemi, które wybrali, rośliny, które uprawiali lub które zaatakowały ich pola, lub materiały budowlane wydobyte z ich otoczenia. Innymi słowy, krajobrazy były dziełem człowieka. Ponadto, dopóki techniki nie pozwalały na głębokie zmiany środowiska naturalnego, kultury pozostały specyficzne dla miejsca.

Top